آمالگاماتور ها چند نوع دارند ؟

آمالگاماتور ها چند نوع دارند ؟

شما با کار نکردن هر کدام از این اجزا می توانید دنبال علتهای خراب شدن دستگاه آمالگاماتور خود باشید ، البته با رعایت روشهای نگهداری آمالگاماتور که در ادامه به آن خواهیم پرداخت می توانید تا حد زیا

read more
دریافت شد گرفت؟ تلاش کنید این ترفندها فرش کهنه نما خود را ساده کنید

بعضی وقتها کالاهای گذشته از راه تغییر خط سجاف یا سایر ویژگیها برای ظاهری نوین تر تغییر میکنند. نوع سیمهای گیتار هم در انتخاب پیک مؤثرند، آنچنانکه برای سیمهای ضخیمتر پیکهای درشت تر و ضخیمتر توص

read more